Mária Gregušová

September 2012 – August 2013
CVJM Kassel, Nemecko

V septembri 2012 som sa z Banskej Bystrice vydala na cestu do Kasselu v Hesensku. Keďže som som už od svojich štrnástich rokov členom YMCA, vedela som, čo ma v Nemeckej YMCA – po nemecky CVJM – asi tak čaká. Po jednom roku v úžasnom spoločenstve môžem konštatovať, že sa moje očakávania v CVJM Kassel naplnili na 200%.

2012-12-21_CVJM_Xmas_Party_DSC1817_300dpi_100p

Hneď od prvého dňa som bola zapájaná do rôznych aktivít CVJM. Viedla som športové krúžky pre deti, každotýždňové stretnutia mladých, pomáhala v kaviarni pre mladých, zúčastňovala sa zasadaní výboru, bola súčasťou CVJM Band…

Moja EDS v Kasseli bola jedným z najlepších rozhodnutí aké som kedy spravila. Dostala som možnosť stať sa súčasťou skvelého spoločenstva v CVJM, možnosť cestovať po celom Nemecku ako aj do zahraničia, možnosť zlepšiť moju nemčinu…

Moju EDS som si naplno užila a využila všetky moje možnosti, spoznala skvelých ľudí a novú krajinu. A fakt, že doteraz žijem v Nemecku, v CVJM Kassel som členom snemu a ešte stále sa ako vedúca zúčastňujem táborov a iných akcií je toho dôkazom.

SAM_0605