Nízkoprahy a komunitné centrá

Nízkoprahové centrum  JORDÁN, Jelšava

Facebook

Svoje meno má podľa potôčika, čo preteká poza centrum. Kedysi tu blízko stála židovská synagóga. V roku 2012 MZ YMCA  Revúca rozhodlo o presunutí svojho pôsobenia práve do Jelšavy, ktorá čelí mnohým výzvam. V staršom dome so záhradou vzniklo centrum, ktoré si rýchlo obľúbili mladí z rôznych etník i sociálnych prostredí. Budujú ho spoločne,  aktivity centra sa postupne rozrastajú, týždenne ho využíva 60 – 70 detí a mladých a 10 – 15 dospelých z Jelšavy. Do týchto aktivít je zapojených 20 dobrovoľníkov, traja dobrovoľníci EDS a traja zamestnanci. Snahou je postupne naše služby  rozširovať aj o sociálnu pomoc a podporu miestnych ľudí.

Pravidelné aktivity:
Ten-Sing „Mladí spievajú“ asi tak by sa dalo voľne preložiť pomenovanie Ten-Sing. Deti a tínedžeri spolu raz do týždňa cvičia svoje obľúbené piesne a vystupujú v rámci kultúrnych akcií v meste.
Roma Band: kapela vznikla v júni 2013. Vedú ju Ján Rečník a Timotej Hanes. Hlavným zámerom založenia kapely je priblížiť sa cez hudbu k rómskym mužom a začať pozitívne vplývať na spôsob ich rozmýšľania a správania sa. V kapele hrajú štyria Rómovia, dvaja „Gadžovia“ a donedávna aj jedna „Gádžovka“ z Nemecka.
Klub Hier: nízkoprahový klub pre deti do 15 rokov. Prebieha každý utorok po 3 hodiny. Deti sem môžu prísť a vedúci pre nich majú pripravený program. Deti sa môžu zúčastniť organizovaného programu alebo môžu svoj čas v centre vyplniť rôznymi spoločenskými hrami alebo rozhovormi. Podmienkou je tráviť svoj čas nedeštruktívnym spôsobom.
Biblické štúdium: každú stredu podvečer sa v centre stretávajú tí, ktorí túžia bližšie spoznať poslanie Ježiša Krista a študujú Bibliu. Spoločne skúmajú Jeho život a diskutujú o svojich zisteniach.
Kurz Nemeckého jazyka: v stredu pred obedom prebieha v centre kurz nemeckého jazyka pre dospelých. Tento kurz sme začali organizovať po tom ako nás oslovilo niekoľko obyvateľov Jelšavy. Všetci majú záujem hľadať si prácu v nemecky hovoriacich krajinách.

Družina pre deti zo ŠZŠ: v tomto roku sme začali spolupracovať so Špeciálnou základnou školou v Jelšave. Každú stredu chodia k nám do centra deti zo špeciálnej základnej školy a naše dobrovoľníčky z programu EDS pre ne pripravujú program.

Doučovanie: každý štvrtok mávame doučovanie pre deti navštevujúce základnú deväťročnú školu a špeciálnu základnú školu v Jelšave. Zameriavame sa na to čo momentálne deti potrebujú, pomáhame im s domácimi úlohami a prípravou na vyučovanie. Doučovanie vedie pani učiteľka Mgr. Dana Bergelová.

Klub matiek prebieha každý piatok popoludní. Stretávajú sa tu ženy a navzájom si pomáhajú a radia pri rôznych životných situáciách. Občas sa učia niečo variť alebo majú prednášku na tému ktorá ich zaujíma. Klub matiek vedie Mgr. Alexandra Hazlingerová. Klub je určený výhradne pre ženy. Matky si môžu priniesť zo sebou deti o ktoré sa im starajú počas klubu naši dobrovoľníci.

YMCA čajovňa: nízkoprahový klub pre mladých nad 13 rokov. Prebieha piatok od 18:30 do 23:00. Chceme vytvárať bezpečný priestor, v ktorom mladí z Jelšavy môžu tráviť svoj voľný čas bez ohrozenia sociálno-patologickými javmi. Môžu prísť a stráviť v čajovni piatkový večer podľa svojho uváženia za predpokladu, že rešpektujú zavedené pravidlá.

Tanečný krúžok: každú sobotu sa deti v prevažnej väčšine dievčatá. Avšak na tomto krúžku sa občas aj pečie alebo len tak voľne diskutuje o tom, čo deti prežívajú. Krúžok vedie Zlatka Samková, mamička jedného z dievčat. Má tak medzi deťmi prirodzenú autoritu a zároveň vie, čím práve ich skupina žije.

Dievčenská skupinka: skupinku vedie Táňa Bodnárová. Táto skupinka je určená výhradne pre dievčatá od veku 11rokov. Na tejto skupinke sú vedené k zodpovednému životu na kresťanských hodnotách. Buduje sa vnímanie ich vlastnej hodnoty, hovoria aj o praktických záležitostiach spojených s dospievaním.

Besiedka je určená pre deti od 6 do 15 rokov. Stretávajú sa každú sobotu a na základe rôznych biblických príbehov spoznávajú evanjelium. Počas besiedok sa deti hrajú a tvoria rôzne ručné práce. Besiedky vedie Jarka Vdoviaková.

Komunitné centrum, Nesvady

YMCA Nesvady    Facebook

Reset klub – nízkoprahový klub pre mládež od 12 rokov
M-klub pre deti 6 – 12 rokov
Klubík pre najmenších do 3 rokov
Krúžky: tanečný, športový, smaltu a grafiky

kc

kcweb