Štruktúrovaný dialóg

 

logotyp-strukturovany-dialog-RGB

YMCA je aktívne zapojená do iniciatívy Rady mládeže Slovenskaštruktúrovaný dialóg

Cieľom štruktúrovaného dialógu je podporiť aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom živote. Mladí ľudia dostávajú príležitosť zapojiť sa do tvorby politiky. Ich názory slúžia ako podklad pre opatrenia, ktoré určujú postavenie mladých ľudí, ich vzdelanie a príležitosti. Štruktúrovaný dialóg je teda nástroj, aby sa pri rozhodovaní o mladých ľuďoch bral ohľad na nich samotných a ich názory. Aby sa politika nerobila „o nás bez nás“:

  • spôsob, ako hlas mladých ľudí získava váhu v politickom rozhodovaní, podporuje mladých ľudí a verejných činiteľov, aby spoločne diskutovali a výstupy z týchto diskusií boli zohľadnené pri tvorbe politiky. Aby sa politika nerobila “o nás, bez nás.”
  • prostriedok politického a občianskeho vzdelávania mladých ľudí a slúži na mapovanie názorov a záujmov mladej generácie.

Dialóg v roku 2017/2018

Opäť sme sa zapojili do cyklu diskusií na celom Slovensku a v celej EÚ a dali sme tak možnosť mladým zúčastniť sa na demokratickom živote! Vďaka diskusiám projektu Štrukturovaný dialóg majú mladí ľudia príležitosť zapojiť sa do tvorby politiky. Ich názory slúžia ako podklad pre opatrenia, ktoré určujú postavenie mladých ľudí, ich vzdelanie a príležitosti. Diskusie Štruktúrovaného dialógu sú nástrojom, vďaka ktorému sa pri rozhodovaní o mladých ľuďoch berie ohľad na nich samotných a ich názory.


YMCA na Slovensku ako partner Štruktúrovaného dialógu otvára diskusie s mladými ľuďmi a hľadáme odpovede na konzultačné otázky VI. cyklu Štruktúrovaného dialógu. Boli sme so študentami miestnych stredných škôl v Liptovskom Mikuláši a diskutovali sme aj s dobrovoľníkmi Nízkoprahového centra Jordán v Jelšave.

strukturovanydialog.sk/

Viac info: http://strukturovanydialog.sk/