Splavy Hrona 2015

11167793_10153299661329252_1404169132727006692_n

Termíny

  • 29. – 31. máj 2015

prvý termín je určený ako teambuldingová a zážitková akcia pre vedúcich pre vedúcich anglických letných táborov v Kvačanoch a Liptovskom Mikuláši

https://www.facebook.com/events/681428601983170/

  • 12. – 14. jún 2015

otvorená akcia hlavne pre ymkárskych vedúcich, ale aj ich priateľov –

https://www.facebook.com/events/1572597646347076/

Cena

príspevok je závisí od jednotlivých termínov – v cene je požičanie člnov a vodáckeho vybavenia (záchranné vesty, veslá, sudy) a prenocovanie vo vodáckych táboriskách (členovia YMCA zľava). Zabezpečenie cestovného, stanu, táborníckeho vybavenia a stravy je zodpovednosťou každého účastníka. Continue reading

Regionálne školenie Change Agents pre YMCA vedúcich, Švajčiarsko

Školenie je časťou komplexného programu YMCA Change Agents, ktorý zastrešuje Svetová aliancia YMCA. Ide o vzdelávací program pre mládežníckych vedúcich YMCA od 13 do 30 rokov. Tento program má celosvetový rozmer. Pozostáva z on-line seminárov (tzv. webinárov), splnenia niekoľkých úloh a účasti na Európskych a celosvetových seminároch a stretnutiach. Začal v apríli 2015 a trvá necelé dva roky – tzn. do decembra 2016.

Cieľom tohto školenia je podpora mladých lídrov, ktorí budú ďalej pôsobiť ako “change agents” – nástroj zmeny vo svojom okolí, komunite a v kontexte YMCA na Slovensku a vo svete.

Lýdia Gondášová, členka výboru YMCA na Slovensku:

“Sama som sa minulej generácie programu zúčastnila a bola to veľmi cenná skúsenosť. Okrem vedomostí a zručností, ktoré sa v rámci programu účastník naučí, získa neuveriteľný rozhľad o tom, čo sa deje prakticky v celom svete priamo z prvej ruky, získa množstvo kontaktov, zažije iné kultúry, zlepší komunikáciu v angličtine a mnoho ďalšieho. Okrem toho je to príležitosť aj pre YMCA na Slovensku, vo výchove vedúceho na národnej a medzinárodnej úrovni a v získavaní nových kontaktov a možností spolupracovať.” Continue reading

European Youth Unify 2015

unify-logo

EUROPEAN YOUTH UNIFY
Dom Nasutów, Lublin, Poland
15th – 21st August 2015

UNIFY is a platform for European YMCAs to share and explore about the Christian Mission of the YMCA 

One of the Missions of the YMCA federation is to share the good news of Jesus Christ and enable young people to be followers of Christ. Youth Unify provides a platform for young people from different countries to meet and get engaged in the Christian mission of the YMCA federation. Continue reading

2 miesta: EDS Iceland – Práca s ľuďmi s postihnutím

Red Cross Shelter Laut

Theme: People with mental illness
Project duration: 12 months
Location: Akureyri

The Red Cross in Iceland runs a shelter in Akureyri for the mentally ill. The aim of the day centre is to socially integrate, otherwise isolated, mentally ill people, to help them to change their routines and add something extra to their lives. The aim is also to improve their quality of life, and strengthen physiological, physical and sociological well-being of the guests. Continue reading

EDS “Volunteering, leisure time and disability” Belgicko

Práca s ľuďmi so špeciálnymi potrebami vo francúzsky hovoriacej časti Belgicka

Termín EDS: 1. september 2015 – 31. august 2016, 12 mesiacov
Miesto: Marche-en-Famenne, Belgicko

EVS database: Projects reference number:  Compagnons Bâtisseurs ASBL : 2013-BEFR-15
http://europa.eu/youth/vp/organisation/20000213446_en

Uzávierka prihlášok: 25. marec 2015
Podmienky: francúzsky jazyk (aspoň základná znalosť), poslať CV a motivačný list, najlepšie vo francúzštine, prečo chcete byť práve vy súčasťou tohto projektu.

Viac info:

VLH- 2013-BEFR-15

 

 

ZOOM Outdoor for healthy lives 2015

 

Výcvik v spolupráci s YMCA Romania:
Outdoor tréning: Zaostrené na zdravý život

borzont212. – 23. júna 2015
Borzont, Rumunsko

  • 10-dňový tréning zameraný na rozvoj mladých vedúcich v oblasti návrhu a organizácie táborov pre mladých so zameraním na outdoor a média
  • 24 účastníkov zo 6 európskych krajín: Holandsko, Slovensko, Poľsko, Moldavsko, Macedónsko a Rumunsko
  • Prihlásiť sa bolo možné do 30. 4. 2015. Prihlasovanie je už uzatvorené.

Hlavné aktivity sa uskutočnia v odľahlom regióne Borzont, blízko mesta Gheorgheni. Hlavným cieľom je vzájomné zdieľanie a zlepšenie  schopnosti viesť a organizovať tábory na profesionálnejšej úrovni.
Continue reading

European YMCA Treehouse Leaders Trainee Camp 2015

Špeciálny výcvikový tábor pre YMCA vedúcich

11. – 18. júl 2015

YMCA camp Michelstadt, Nemecko   www.camp-michelstadt.de

treehouse1treehouse2

Špeciálny výcvikový tábor určený pre mladých vedúcich a pracovníkov s mládežou, zameraný na rozvoj a sprostredkovanie vodcovských zručností. Účastníci budú rozvíjať koncepty tréningu a bezpečnosti, a tiež vzdelávacie a teologické koncepty a budú budovať miesta pre spoločné bývanie a učenie sa. Ďalšími aspektmi školenia bude získavať a učiť sa techniky ako je šplhanie na stromy, práca s lanom a ďalšími materiálmi, viazanie uzlov, atď. Očakávaním je otvorené kresťanské spoločenstvo, v ktorom budeme zdieľať svoju vieru vzájomne slovom a skutkom. Účastníci sa zoznámia s rozmanitosťou hnutia YMCA. Continue reading

EDS v Slovinsku

Volunteer should be…

A young person, who doesn’t have problem working with people who has mental and physical disabilities (as Down’ssyndrome, …). Person who is flexible, open-minded, has a self-motivation and it’s proactive. Who has highly developed cultural awareness and is socially responsible, who knows how to express himself/herself and is familiar with communication in a foreign language.

Where?

Volunteer will be active in 2 cities in Zasavje region, smallest region in Slovenia (http://en.v3krasne.si/).
Continue reading

EDS v Maďarsku

Inclusion Ambassadors – long-term EVS 2015
Időpont: 2015-02-01 – 2015-11-30
Helye: Szécsény, Hungary
Korhatár: 17+

Inclusion Ambassadors is the brand-new 10 months EVS project Of Egyesek!
Date: February – November 2015
Place: Szécsény and surroundings, Nógrád county, Northern Hungary

We are looking for 10 volunteers from 10 different countries: Czech Republic, Estonia, France, Georgia, Germany, Greece, Portugal, Russia, Slovakia, Ukraine.

As a volunteer, you have the chance to join us and contribute to reach our mission: to create equal opportunity to local children and youth in order to increase the quality of their lives with an international group!
Continue reading