Správa od mladých na rokovania COP21 v Paríži


1
YMCA na Slovensku neustále ponúka mladým aktívnym ľuďom priestor pre ďalší krok. Začiatkom decembra sa tri mladé pracovníčky s mládežou zúčastnili mobility, ktorú pripravila YMCA France pri príležitosti konania sa konferencie o klimatických zmenách COP21 v Paríži a ako to dopadlo, približuje Monika:

 “Šesťdňový pobyt v Paríži na mládežníckom stretnutí bol jednou z 5najzaujímavejších vecí v mojom živote v tomto roku. Najväčší význam vidím v tom, že som mala možnosť spoznať mnohých zaujímavých mladých ľudí z rôznych krajín a dozvedieť sa o tom, ako oni sami prispievajú k ochrane životného prostredia a ako pracujú ich organizá
cie v rámci ekoprojektov.

Continue reading

Návšteva generálneho sekretára YMCA Europe v Bratislave

6. novembra 2015 sa v Bratislave stretol generálny sekretár Európskej aliancie YMCA Juan Simoes Iglesias s predstaviteľmi YMCA na Slovensku.

Miroslav Hrivnák, Dalibor Perašín, Juan Simoes Iglesias

Počas návštevy navštívil a zoznámil sa so stavom budovy YMCA na Karpatskej ulici. Hovorili aj o súčasných témach, ktorým momentálne čelia mladí ľudia na Slovensku. Obe strany prediskutovali možnosti, ktoré YMCA na Slovensku ponúka. K ich ďalšiemu rozvoju môže budova YMCA v Bratislave výrazne prispieť. Okrem možných výnosov z prenájmu aj priamo poskytovaním priestoru pre činnosť mladých ľudí.

Juan Simoes Iglesias vyjadril, že je naďalej strategickým záujmom Európskej aliancie YMCA, aby bola situácia okolo budovy stabilizovaná v prospech práce YMCA na Slovensku. Tlmočil znepokojenie nad stále nedoriešeným súdnym sporom, ale aj nádej na skoré vyriešenie situácie. Predstaviteľom YMCA na Slovensku vyjadril podporu európskych partnerov.

Youth for the climate, Paris, France

Hľadáme účastníka – zber prihlášok uzatvorený

Miesto:  Paríž, Francúzsko
Termín:   30. november – 6. december 2015

Medzinárodná konferencia k téme klimatických zmien nadväzujúca na veľké stretnutie Spojených národov k téme, ktoré bude prebiehať v tom istom čase v Paríži. Takže tam bude naozaj živo. Účastníci si budú môcť vyberať z aktivít a zostaviť si vlastný program podľa záujmu.

Organizátori: World YMCA + YMCA France

Počet účastníkov zo Slovenska: 3
Spolu 80 účastníkov z 20 krajín
Pracovný jazyk:  angličtina

Continue reading