Kde by si hľadal pomoc …

logo-zajednolano-JPEG-RGB-male-V1Pre mladých: ak chceš, aby bol aj tvoj hlas započítaný a názor vypočutý, vyplň krátky anonymný dotazník na
http://zajednolano.sk/zapoj-sa/dotaznik-pre-mladych/

Aktívni vedúci môžu situáciu v práci s mládežou zhodnotiť na:
http://zajednolano.sk/zapoj-sa/dotaznik-pre-pracovnikov-s-mladezou/

Dotazníky sú anonymné a krátke, čas na vyplnenie je len do 15. septembra. Čím viac hlasov, tým širší obraz pre tých, ktorý majú na formovanie prostredia pre prácu s mládežou vplyv. Ďakujeme

 

 

 

 

 

Valné zhromaždenie Európskej aliancie YMCA, Tallinn, Estónsko

Pod názvom Cesty k pokroku sa 14. – 17. mája 2015 v estónskom Taline zišlo 130 účastníkov z 31 rôznych krajín na valnom zhromaždení Európskej aliancie YMCA. Zhromaždeniu predchádzal YES seminár (YMCA EUROPE Sieť pre mládež) s asi 50 účastníkmi.

ga_2015

Tohtoročné valné zhromaždenie malo dva hlavné ciele: zhodnotenie hlavných úspechov a dopadov doterajšej stratégie 2011 – 2015 pri pohľade späť na posledné štyri roky v celej Európe a naštartovanie ďalších diskusií pre budúci strategický plán na roky 2016 – 2020.

Continue reading

Splav Hrona 2015

11167793_10153299661329252_1404169132727006692_n

Termíny

  • 12. – 14. jún 2015
  • alebo aj kratšia varianta 12. – 13. jún 2015

otvorená akcia hlavne pre ymkárskych vedúcich, ale aj ich priateľov

https://www.facebook.com/events/1572597646347076/

Cena

Poplatok za splav je 40 Eur na jednotlivca (20 Eur pre členov YMCA) – v cene je požičanie člnov a vodáckeho vybavenia (záchranné vesty, veslá, sudy) a prenocovanie vo vodáckych táboriskách. Zabezpečenie cestovného, stanu, táborníckeho vybavenia a stravy je zodpovednosťou každého účastníka. Na zapožičaní je samozrejmé možné sa dohodnúť. Continue reading

Regionálne školenie Change Agents pre YMCA vedúcich, Švajčiarsko

Školenie je časťou komplexného programu YMCA Change Agents, ktorý zastrešuje Svetová aliancia YMCA. Ide o vzdelávací program pre mládežníckych vedúcich YMCA od 13 do 30 rokov. Tento program má celosvetový rozmer. Pozostáva z on-line seminárov (tzv. webinárov), splnenia niekoľkých úloh a účasti na Európskych a celosvetových seminároch a stretnutiach. Začal v apríli 2015 a trvá necelé dva roky – tzn. do decembra 2016.

Cieľom tohto školenia je podpora mladých lídrov, ktorí budú ďalej pôsobiť ako “change agents” – nástroj zmeny vo svojom okolí, komunite a v kontexte YMCA na Slovensku a vo svete.

Lýdia Gondášová, členka výboru YMCA na Slovensku:

“Sama som sa minulej generácie programu zúčastnila a bola to veľmi cenná skúsenosť. Okrem vedomostí a zručností, ktoré sa v rámci programu účastník naučí, získa neuveriteľný rozhľad o tom, čo sa deje prakticky v celom svete priamo z prvej ruky, získa množstvo kontaktov, zažije iné kultúry, zlepší komunikáciu v angličtine a mnoho ďalšieho. Okrem toho je to príležitosť aj pre YMCA na Slovensku, vo výchove vedúceho na národnej a medzinárodnej úrovni a v získavaní nových kontaktov a možností spolupracovať.” Continue reading

European Youth Unify 2015

unify-logo

EUROPEAN YOUTH UNIFY
Dom Nasutów, Lublin, Poland
15th – 21st August 2015

UNIFY is a platform for European YMCAs to share and explore about the Christian Mission of the YMCA 

One of the Missions of the YMCA federation is to share the good news of Jesus Christ and enable young people to be followers of Christ. Youth Unify provides a platform for young people from different countries to meet and get engaged in the Christian mission of the YMCA federation. Continue reading

2 miesta: EDS Iceland – Práca s ľuďmi s postihnutím

Red Cross Shelter Laut

Theme: People with mental illness
Project duration: 12 months
Location: Akureyri

The Red Cross in Iceland runs a shelter in Akureyri for the mentally ill. The aim of the day centre is to socially integrate, otherwise isolated, mentally ill people, to help them to change their routines and add something extra to their lives. The aim is also to improve their quality of life, and strengthen physiological, physical and sociological well-being of the guests. Continue reading

EDS “Volunteering, leisure time and disability” Belgicko

Práca s ľuďmi so špeciálnymi potrebami vo francúzsky hovoriacej časti Belgicka

Termín EDS: 1. september 2015 – 31. august 2016, 12 mesiacov
Miesto: Marche-en-Famenne, Belgicko

EVS database: Projects reference number:  Compagnons Bâtisseurs ASBL : 2013-BEFR-15
http://europa.eu/youth/vp/organisation/20000213446_en

Uzávierka prihlášok: 25. marec 2015
Podmienky: francúzsky jazyk (aspoň základná znalosť), poslať CV a motivačný list, najlepšie vo francúzštine, prečo chcete byť práve vy súčasťou tohto projektu.

Viac info:

VLH- 2013-BEFR-15