Youth for the climate, Paris, France

Miesto:  Paríž, Francúzsko
Termín:   30. november – 6. december 2015

Medzinárodná konferencia k téme klimatických zmien nadväzujúca na veľké stretnutie Spojených národov k téme, ktoré bude prebiehať v tom istom čase v Paríži. Takže tam bude naozaj živo. Účastníci si budú môcť vyberať z aktivít a zostaviť si vlastný program podľa záujmu.

Organizátori: World YMCA + YMCA France

Počet účastníkov zo Slovenska: 3
Spolu 80 účastníkov z 20 krajín
Pracovný jazyk:  angličtina

Continue reading

Európska dobrovoľnícka služba: Steinfurt district, Nemecko

The start date of the activity: 1st January 2016
The duration of the activity: 12 Months 

The deadline to send expressions of interest/ application documents is 11th September 2015

CHILDREN & YOUNG PEOPLE 

The concept of all youth centre’s is designed to offer children and young people an experience space. Primary aims are to bring children and young people meaningful leisure time activities in more detail. The youth centre’s are a meeting place for young people aged 7 to 21 years. The leasure activities geared to the needs of visitors. An enrichment of the youth center’s are the current special offers in the area of child and youth work (Easter, summer, autumn and winter holiday program).

Continue reading

Európska dobrovoľnícka služba: Jugendwerk der AWO, Stuttgart, Nemecko

The volunteer will participate in the intercultural learning project “Active Culture”, where young people with different cultural backgrounds and migration backgrounds are meeting regularly and spend one evening together, they cook together, are organizing cultural events or special country evenings, they are doing trips or organizing little projects.

  • Deadline for application: 13/09/2015
  • EVS Start 01/03/2016
  • EVS End: 28/02/2017

More info:  evs_jugendwerk_awo

Continue reading

Kde by si hľadal pomoc …

logo-zajednolano-JPEG-RGB-male-V1Pre mladých: ak chceš, aby bol aj tvoj hlas započítaný a názor vypočutý, vyplň krátky anonymný dotazník na
http://zajednolano.sk/zapoj-sa/dotaznik-pre-mladych/

Aktívni vedúci môžu situáciu v práci s mládežou zhodnotiť na:
http://zajednolano.sk/zapoj-sa/dotaznik-pre-pracovnikov-s-mladezou/

Dotazníky sú anonymné a krátke, čas na vyplnenie je len do 15. septembra. Čím viac hlasov, tým širší obraz pre tých, ktorý majú na formovanie prostredia pre prácu s mládežou vplyv. Ďakujeme

 

 

 

 

 

Valné zhromaždenie Európskej aliancie YMCA, Tallinn, Estónsko

Pod názvom Cesty k pokroku sa 14. – 17. mája 2015 v estónskom Taline zišlo 130 účastníkov z 31 rôznych krajín na valnom zhromaždení Európskej aliancie YMCA. Zhromaždeniu predchádzal YES seminár (YMCA EUROPE Sieť pre mládež) s asi 50 účastníkmi.

ga_2015

Tohtoročné valné zhromaždenie malo dva hlavné ciele: zhodnotenie hlavných úspechov a dopadov doterajšej stratégie 2011 – 2015 pri pohľade späť na posledné štyri roky v celej Európe a naštartovanie ďalších diskusií pre budúci strategický plán na roky 2016 – 2020.

Continue reading

Splav Hrona 2015

11167793_10153299661329252_1404169132727006692_n

Termíny

  • 12. – 14. jún 2015
  • alebo aj kratšia varianta 12. – 13. jún 2015

otvorená akcia hlavne pre ymkárskych vedúcich, ale aj ich priateľov

https://www.facebook.com/events/1572597646347076/

Cena

Poplatok za splav je 40 Eur na jednotlivca (20 Eur pre členov YMCA) – v cene je požičanie člnov a vodáckeho vybavenia (záchranné vesty, veslá, sudy) a prenocovanie vo vodáckych táboriskách. Zabezpečenie cestovného, stanu, táborníckeho vybavenia a stravy je zodpovednosťou každého účastníka. Na zapožičaní je samozrejmé možné sa dohodnúť. Continue reading

Regionálne školenie Change Agents pre YMCA vedúcich, Švajčiarsko

Školenie je časťou komplexného programu YMCA Change Agents, ktorý zastrešuje Svetová aliancia YMCA. Ide o vzdelávací program pre mládežníckych vedúcich YMCA od 13 do 30 rokov. Tento program má celosvetový rozmer. Pozostáva z on-line seminárov (tzv. webinárov), splnenia niekoľkých úloh a účasti na Európskych a celosvetových seminároch a stretnutiach. Začal v apríli 2015 a trvá necelé dva roky – tzn. do decembra 2016.

Cieľom tohto školenia je podpora mladých lídrov, ktorí budú ďalej pôsobiť ako “change agents” – nástroj zmeny vo svojom okolí, komunite a v kontexte YMCA na Slovensku a vo svete.

Lýdia Gondášová, členka výboru YMCA na Slovensku:

“Sama som sa minulej generácie programu zúčastnila a bola to veľmi cenná skúsenosť. Okrem vedomostí a zručností, ktoré sa v rámci programu účastník naučí, získa neuveriteľný rozhľad o tom, čo sa deje prakticky v celom svete priamo z prvej ruky, získa množstvo kontaktov, zažije iné kultúry, zlepší komunikáciu v angličtine a mnoho ďalšieho. Okrem toho je to príležitosť aj pre YMCA na Slovensku, vo výchove vedúceho na národnej a medzinárodnej úrovni a v získavaní nových kontaktov a možností spolupracovať.” Continue reading